Pracownia Obrazowania MRI

Prowadzący: 


I. Zapoznanie się z budową skaner MRI (spektrometru NMR)

 • 1h
 • zapoznanie się z zasadami zachowania przy magnesie nadprzewodzącym  - podstawy BHP
 • zapoznanie z budową spektrometru obejmujące  przedstawienie głównych elementów tj obejmującego przedwzmacniacz, wzmacniacz, cewkę nadawczą i odbiorczą
 • zapoznanie się z systemem gradientowym wykorzystywanym w obrazowaniu rezonansem magnetycznym
 • zapoznanie się z konsolą zarządzającą spektrometrem
 

II. Przygotowanie spektrometru do badań

 • 2h
 • prawidłowe podłączenie cewek do toru nadawczego i odbiorczego
 • podłączenie i uruchomienie cewek gradientowych
 • strojenie cewki wykorzystywanej do pomiarów (wobbling)
 • Umieszczenie fantomu w cewce
 • Zapoznanie z elementami służącymi do poprawiania jakości pola magnetycznego (shimowanie)
 • Zapoznanie ze stosowanymi impulsami RF oraz wyjaśnienie mocy impulsu oraz tłumienia odbiornika
 

III. Podstawowe eksperymenty

 • 1h
 • Zebranie widm za pomocą sekwencji spektroskopowej z jednym impulsem
 • Zaprezentowanie różnic między prezentacją sygnału NMR w domenie czasu i domenie częstotliwości
 • Zebranie widm za pomocą sekwencji echa spinowego
 • Zaprezentowanie zalet stosowania sekwencji echa spinowego i ich praktycznego zastosowania
 

IV. Zastosowanie sekwencji echa spinowego do przeprowadzenia eksperymentu w celu uzyskania obrazu próbnego

 • 5h
 • Przeprowadzenie eksperymentów przy różnych wielkościach obszaru widzenia (FOV)
 • Zastosowanie obrazu próbnego do ustawienia  docelowego eksperymentu z wykorzystaniem sekwencji echa spinowego i echa gradientowego
 • Wykorzystanie zdobytej wiedzy do przeprowadzanie eksperymentów obrazowania magnetycznego na obiektach pochodzenia biologicznego

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.