Nowe Projekty Narodowego Centrum nauki dla CNBM

17.12.2019 13:29
Kadra naukowa z Centrum NanoBioMedycznego będzie realizowała kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu MINIATURA 3

1. Dr Nataliya Babayevska: Heterostruktury typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjalne nowe biomarkery i  środki kontrastujące
2. Dr Patryk Florczak: Synteza mobilnych materiałów MOF
3. Dr inż. Roksana Markiewicz: Otrzymywanie i charakterystyka materiałów typu SILP (supported ionic liquids phase) o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnych

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.