Dr. Eng. Bartosz Grześkowiak

Degree: 
Ph.D., Agricultural sciences – Biotechnology, Poznan University of Life Sciences, NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan
+48 61 829 6707
bartoszg@amu.edu.pl
Research interests: 
  • Synthesis, characterization and biofunctionalization of nanoparticles
  • Development of nanosystems for nucleic acid delivery into cells
  • Investigation of nanoparticles:DNA complexes internalization into cells
  • Cytogenetic and physical gene mapping,
  • Gene expression analysis
Selected publications: 
  • B. Grześkowiak, Y. Sánchez-Antequera, E. Hammerschmid, M.Döblinger, D. Eberbeck, A. Woźniak, R. Słomski, C. Plank, O. Mykhaylyk, Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid Delivery, Pharmaceutical Research 2014, 32(1), 103-121
  • B. Sokół, A. Woźniak, R. Jankowski, S. Jurga, N. Wąsik, H. Shahid, B. Grześkowiak, HMGB1 Level in Cerebrospinal Fluid as a Marker of Treatment Outcome in Patients with Acute Hydrocephalus  Following Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, doi:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.05.002

Publications

Nano-mediated delivery of double-stranded RNA for gene therapy of glioblastoma multiforme

PLOS ONE, 2019, doi.org/10.1371/journal.pone.0213852
M. Grabowska, B. Grześkowiak, K. Szutkowski, D. Wawrzyniak, P. Głodowicz, J. Barciszewski, S. Jurga, K. Rolle, R. Mrówczyński

Cytotoxicity and imaging studies of β-NaGdF4:Yb3+Er3+@PEG-Mo nanorods

RSC Adv., 2016, 6, 95633-95643
A. Woźniak, A. Noculak, J. Gapiński, D. Kociolek, A. Boś-Liedke, T. Zalewski, B. Grześkowiak, A. Kołodziejczak, S. Jurga, M. Banski, J. Misiewicz, A. Podhorodecki

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

Nanomagnetic Activation as a Way to Control the Efficacy of Nucleic Acid Delivery

Pharmaceutical Research, 2015, 32(1), 103-121
B. Grześkowiak, Y. Sánchez-Antequera, E. Hammerschmid, M. Döblinger, D. Eberbeck, A. Woźniak, R. Słomski, C. Plank, O. Mykhaylyk

Ch. I-4: Wprowadzenie konstrukcji genowych do komórek zwierząt, Ch. I-5: Wykrywanie i mapowanie genów

Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji, Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 2013
M. Szalata, D. Lipiński, J. Zeyland, A. Nowak, H. Przystałowska, B. Grześkowiak, M. Boksa, A. Woźniak, M. Skrzyszowska, J. Jura, Z. Smorąg, R. Słomski, B. Gawrońska, H. Przyst

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.