Contact

Formularz kontaktowy

Centrum NanoBioMedyczne UAM

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland
tel.+48 61 829 67 04
email: cnbmadm@amu.edu.pl

Wejście do CNBM przez Wydział Fizyki UAM (wejście C)


GPS LAT/LON 52,466358, 16,931125

Dane do faktury:
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
ul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
NIP: 777-00-06-350
REGON: 000001293

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.