Publications

Effect of annealing temperature on optical and electrical properties of metallophthalocyanine thin films deposited on silicon substrate

Materials Science-Poland, 2016, 34, 3, 676–683
R. Skonieczny, P. Popielarski, W. Bała, K. Fabisiak, K. Paprocki, M. Jancelewicz, M. Kowalska, M. Szybowicz

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.