Dr. Szymon Hryhorowicz

Degree: 
Ph.D. in Agricultural sciences – Biotechnology, Cathedral of Biochemistry and Biotechnology, Poznań University of Life Sciences, 2014
Supervisor: Prof. Ryszard Slomski
Department: Cathedral of Biochemistry and Biotechnology, Poznań University of Life Sciences

Research interests: 
  • Analyze of nucleid acids functions
  • Genomics
  • New generation sequencing
  • DNA sequencing methods
Selected publications: 
  • M. Kaczmarek-Ryś, K. Ziemnicka, S. Hryhorowicz, P. Boruń, B. Budny, A. Pławski, Rzadkie predyspozycje genetyczne zwiększające ryzyko występowania nowotworów, Genetyka kliniczna nowotworów 2015 (red. J. Lubiński), 2013: 394-374
  • M. Kaczmarek-Ryś, K. Ziemnicka, S. Hryhorowicz, K. Górczak, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Skrzypczak-Zielińska, M. Tomys, M. Gołąb, M. Szkudlarek, B. Budny, I. Siatkowski, P. Gut, M. Ruchała, R. Słomski, A. Pławski, The c.470 T > C CHEK2 missense variant increases the risk of differentiated thyroid carcinoma in the Great Poland population, Hered Cancer Clin Pract, 2015, 13 (1): 8
  • S. Hryhorowicz, K. Ziemnicka, M. Kaczmarek-Ryś, J. Hoppe-Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak-Zielińska, M. Szkudlarek, M. Gołąb, B. Budny, M. Ruchała, R. Słomski, CCND1 gene polymorphic variants in patients with differentiated thyroid carcinoma, Oncol Lett, 2015, 9 (1): 442-448
  • M. Kaczmarek-Ryś, J. Hoppe-Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak-Zielińska, P. Boruń, S. Hryhorowicz, J. Wigowska-Sowińska, R. Słomski, Badania DNA w chorobach neuromięśniowych, Analiza DNA – Praktyka, ISBN 978-83-716-763-9, Poznań, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, rozdział 8, str 147-163

Publications

Generation of Transgenic Porcine Fibroblast Cell Lines Using

Nanomagnetic Gene Delivery Vectors, Molecular Biotechnology, 2016, Volume 58, Issue 5, pp 351–361
B. Grześkowiak, S. Hryhorowicz, K. Tuśnio, M. Grzeszkowiak, K. Załęski, D. Lipiński, J. Zeyland, O. Mykhaylyk, R. Słomski, S. Jurga, A. Woźniak

CCND1 gene polymorphic variants in patients with differentiated thyroid carcinoma

Oncology Letters, 2015, 9(1), 442-448
S. Hryhorowicz, K. Ziemnicka, M. Kaczmarek‑Ryś, J. Hoppe‑Gołębiewska, A. Pławski, M. Skrzypczak‑Zielińska, M. Szkudlarek, M. Gołąb, B. Budny, M. Ruchała, R. Słomski

Genotyping of CARD15/NOD2, ATG16L1 and IL23R genes in Polish Crohn’s disease (CD) patients - are they related to the localization of the disease and extra-intestinal symptoms? in: Crohn's disease

Ed. by: Sami Karoui. [Rijeka]: InTech, 2012, s. 39-58
L. Jakubowska-Burek, E. Kaczmarek, J. Hoppe-Gołębiewska, M. Kaczmarek-Ryś, S. Hryhorowicz, M. A. Kucharski, R. Słomski, K. Linke, A. Dobrowolska-Zachwieja

CARD15/NOD2 polymorphisms differ among Polish Crohn's disease (CD) and differentiated thyroid cancer (DTC) patients

International Journal of Medicine and Medical Sciences, 2011, 1(1), 004-011
L. Jakubowska-Burek, M. Kaczmarek-Rys, J. Hoppe-Golebiewska, E. Kaczmarek, M. A. Kucharski, S. Hryhorowicz, R. Słomski, J. Sowinski, K. Linke, K. Ziemnicka, A. Dobrowolska-Zachwieja

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.