Publications

FMR Evidence of Stable Ferromagnetic Correlations at Zigzag Edge States in Graphene

Acta Physica Polonica A, 2015, 127(2), 537-539
M. Augustyniak-Jabłokow, M. Maćkowiak, K. Tadyszak, R. Strzelczyk

Origin of electron paramagnetic resonance signal in anthracite

Carbon, 2015, 53–59
K. Tadyszak, M. A. Augustyniak-Jabłokow, A. B. Więckowski, L. Najder-Kozdrowska, R. Strzelczyk, B. Andrzejewski

FMR evidence of ferromagnetic correlations at zigzag edge states in single-layer graphene

Journal of Molecular Structure, 2014, 1076, 31-34
K. Tadyszak, M. Maćkowiak, M. A. Augustyniak-Jabłokow, R. Strzelczyk

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.