M.Sc. Jakub Zaręba

jakzar@amu.edu.pl
Supervisor: Prof. Maciej Kozak
Research interests: 
  • Carbon nanostructures
  • Detection systems/nanosensors
  • Bioimaging
  • Advanced technologies

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2023 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.