Dr. Patryk Florczak

Degree: 
Ph.D. in Chemistry, Faculty of Chemistry, Department of Chemical Technology, Adam Mickiewicz University in Poznań (2012)
+48 61 829 6706
patryk84@amu.edu.pl
Research interests: 
 • Synthesis, modyfication and characterization of composites:
  • Fe3Oand MOF (Metal Organic Framework)
  • polydopamine and MOF
  • graphene oxide and MOF
Applications of the above systems in biomedicine, drug carriers, and conversion and storage of energy
Selected publications: 
 • B. Gurzęda, P. Florczak, M. Kempiński, B. Peplińska, P. Krawczyk, S. Jurga, Synthesis of graphite oxide by electrochemical oxidation in aqueous perchloric acid, Carbon 2016, 100, 540–545
 • B. Gurzęda, P. Florczak, M. Wiesner, M. Kempiński, S. Jurga,  P. Krawczyk, Graphene material prepared by thermal reduction of the electrochemically synthesized graphite oxide, RSC Adv., 2016,6, 63058 DOI: 10.1039/c6ra10903a
 • P.  Florczak, S. Kowalak, EPR and UV-vis study on solutions of Cu(II) dmit complexes and the complexes entrapped in zeolite A and ZIF-Cu(IM)2, Microporous and Mesoporous Materials 2014, 186, 57-64
 • A. Jankowska, P. Florczak, S. Kowalak, The MOF Matrices for pigments with encapsulated dmi, Microporous and Mesoporous Materials 2013, 171, 78–81
 • S. K. Hoffmann, J. Goslar, S. Lijewski, K. Tadyszak, A. Zalewska, A. Jankowska, P. Florczak, E. Janiszewska, K. Kędzierska, S. Kowalak, Materiały MOF, nowa rodzina sit molekularnych o niezwykłych właściwościach i możliwościach zastosowań, Wiadomości Chemiczne 2011, 65, 5-6
 • A. Held, P. Florczak, Vanadium, niobium and tantalum modified mesoporous molecular sieves as catalysts for propene epoxidation, Catalysis Today 2009, 142, 329-334

Publications

Influence of Nanocellulose Structure on Paper Reinforcement

Molecules, 2022, 27(15), 4696
W. Perdoch, Z. Cao, P. Florczak, R. Markiewicz, M. Jarek, K. Olejnik, B. Mazela

Effect of Protoberberine-Rich Fraction of Chelidonium majus L. on Endometriosis Regression

Pharmaceutics, 2021, 13(7), 931
A. Warowicka, B. Qasem, A. Dera-Szymanowska, M. Wołuń-Cholewa, P. Florczak, N. Horst, M. Napierała, K. Szymanowski, Ł. Popenda, G. Bartkowiak, E. Florek, A. Goździcka-Józefiak, P. Młynarz

Impact of improvements in mesoporous titania layers on ultrafast electron transfer dynamics in perovskite and dye-sensitized solar cells

Physical Chemistry Chemical Physics, 2020, 22(38), 21947–21960
K. Pydzińska-Białek, A. Glinka, V. Drushliak, G. Nowaczyk, P. Florczak, M. Ziółek

Two-step synthesis of well-ordered layered graphite oxide with high oxidation degree

Applied Surface Science, 2019, 145049
B. Gurzęda, A. Subrati, P. Florczak, Z. Kabacińska, T. Buchwald, L. Smardz, B. Peplińska, S. Jurga, P. Krawczyk

Fluorescein ether-ester dyes for labeling of fluorinated methacrylate nanoparticles

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2019, 382, 111956
M. Jarzębski, B. Peplińska, P. Florczak, J. Gapiński, D. Flak, P. Mała, A. Ramanavicius, E. Baryła-Pankiewicz, J. Kobus- Cisowska, A. Szwajca

Contact | Contact database | RSS | Login
© 2024 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.