• Aktualności

  • Habilitacja Pana Dra Radosława Mrówczyńskiego

   09.09.2020

   W dniu 23.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH podjęła uchwałę o nadaniu dr. Radosławowi Mrówczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 14 WYGRAŁ MGR VALERII MYNDRUL

   29.07.2020

   Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer)

  • Habilitacja Pana Dra Mikołaja Lewandowskiego

   10.06.2020

   W dniu 09.06.2020 Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki Fizyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mikołajowi Lewandowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10 (9), 7541–7561

Polydopamine-Based Multifunctional (Nano)materials for Cancer Therapy

Since Lee published a pioneering paper about polydopamine (PDA), application of that polymer in a number of areas has grown enormously in the last 10 years and is still growing. PDA’s spectacular success can be attributed to its unique features, i.e., simple preparation protocol, strong adhesive properties, easy and straightforward functionalization, and biocompatibility. Therefore, this polymer has attracted the attention of a vast group of scientists, including those working in the field of nanomedicine. In consequence, polydopamine has been merged with various nanostructures that differ in size and nature, which has resulted in novel types of multifunctional nanomaterials that have recently been extensively exploited in nanomedicine and particularly in cancer therapy. The aim of this article is to offer insight into the latest achievements (up until the end of 2016) in the field of synthesis and application of nanomaterials based on polydopamine and their application in cancer therapy. The conclusions regarding the application of polydopamine-based nanoplatforms in this area and future prospects are given at the end.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.