• Aktualności

  • Widzialna ręka - UAM

   31.03.2020

   W odpowiedzi na prośbę Pani Prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, Prorektor ds. studenckich UAM, w ramach akcji "Widzialna ręka - UAM” Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazało środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji Oddziałowi Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7-19

  • Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie CNBM

   12.03.2020

   W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w związku z zarządzeniem Rektora UAM nr 431/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UAM, postanawiam, od dnia 12 marca 2020 r. do czasu uchylenia, co następuje:

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 16 WYGRAŁA PANI MGR MONIKA SZUKOWSKA

   13.02.2020

   Celem projektu jest synteza nowej wielozadaniowej nanoplatformy opartej na chemii polimerów koordynacyjnych i jej zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej raka watrobokomórkowego Badania będą prowadzone w zespole składającym się z chemików, biologów, fizyków, toksykologów przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych i unikatowej infrastruktury Centrum NanoBioMedycznego oraz przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

Wiley Online Library
A. Escobar, N. Eduardo Muzzio, L. E. Coy, H. Liu, E. Bindini, P. Andreozzi, G. Wang, P. C. Angelomé, M. Grzelczak

Antibacterial Mesoporous Titania Films with Embedded Gentamicin and Surface Modified with Bone Morphogenetic Protein 2 to Promote Osseointegration in Bone Implants (Journal's Front Piece)

Novel approaches are needed to avoid bacterial infections following implant surgery. Here the use of mesoporous titania films (MTFs) for gentamicin loading and delivery and the surface functionalization of MFTs with human recombinant bone morphogenetic protein 2 (hrBMP‐2) are discussed. Gentamicin is incorporated into the MTF pores by immersion of the porous materials in gentamicin solution while hrBMP‐2 is adsorbed on top of the MTF. Contact angle and X‐ray photoelectron spectroscopy measurements are performed to prove gentamicin loading and hrBMP‐2 functionalization. An initial burst release of gentamicin takes place in physiological media followed by a prolonged release that lasts weeks. Such a release profile is highly appealing for bone implants where a high concentration of antibiotics is necessary during implant surgery while a lower antibiotic concentration is needed until tissue is regenerated. The MTFs loaded with gentamicin and functionalized with hrBMP‐2 are effective against Staphylococcus aureus colonization, and the presence of hrBMP‐2 enhances MC3T3‐E1 preosteoblastic cell attachment, proliferation, and differentiation.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.