Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

Publikacje

ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (19), 16669–16678
M. Weber, B. Koonkaew, S. Balme, I. Utke, F. Picaud, I. Iatsunskyi, L. E. Coy, P. Miele, M. Bechelany

Boron Nitride Nanoporous Membranes with High Surface Charge by Atomic Layer Deposition

In this work, we report the design and the fine-tuning of boron nitride single nanopore and nanoporous membranes by atomic layer deposition (ALD). First, we developed an ALD process based on the use of BBr3 and NH3 as precursors in order to synthesize BN thin films. The deposited films were characterized in terms of thickness, composition, and microstructure. Next, we used the newly developed process to grow BN films on anodic aluminum oxide nanoporous templates, demonstrating the conformality benefit of BN prepared by ALD, and its scalability for the manufacturing of membranes. For the first time, the ALD process was then used to tune the diameter of fabricated single transmembrane nanopores by adjusting the BN thickness and to enable studies of the fundamental aspects of ionic transport on a single nanopore. At pH = 7, we estimated a surface charge density of 0.16 C·m–2 without slip and 0.07 C·m–2 considering a reasonable slip length of 3 nm. Molecular dynamics simulations performed with experimental conditions confirmed the conductivities and the sign of surface charges measured. The high ion transport results obtained and the ability to fine-tune nanoporous membranes by such a scalable method pave the way toward applications such as ionic separation, energy harvesting, and ultrafiltration devices.
 
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

Transmisyjny Mikroskop Elektronowy (HRTEM)

Wszystkie filmy
 • Ogłoszenia

  • OFERTA PRACY W PROGRAMIE SONATA BIS 6 DLA DOKTORANTA

   25.04.2017

   Doktorant będzie zaangażowany w badania dotyczące możliwości wykorzystania układów bazujących na kubosomach w bioobrazowaniu za pomocą metod optycznych oraz rezonansu magnetycznego (MRI). Ponadto, doktorant będzie brał udział w pracach dotyczących określenia stopnia biokompatybilności wytworzonych systemów oraz lokalizacji wewnątrzkomórkowej za pomocą mikroskopii konfokalnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (również z użyciem unikatowego systemu do badań TEM w cieczach).

  • OFERTA PRACY W PROGRAMIE SONATA BIS 6 DLA DOKTORANTA

   25.04.2017

   Doktorant będzie zaangażowany w badania z zakresu fizyki materii miękkiej nad układami samoorganizującymi. Zadaniem doktoranta będzie analiza struktury i charakteryzacja przemian fazowych układów ciekłokrystalicznych za pomocą metod fizykochemicznych.

  • NANOTECH POLAND 2017

   27.03.2017

   Centrum NanoBioMedyczne oraz Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji NanoTech Poland 2017 Conference & Exhibition, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2017 r. w Poznaniu

  • Wszystkie ogłoszenia

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl