• Aktualności

  • Habilitacja Pana Dra Radosława Mrówczyńskiego

   09.09.2020

   W dniu 23.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH podjęła uchwałę o nadaniu dr. Radosławowi Mrówczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 14 WYGRAŁ MGR VALERII MYNDRUL

   29.07.2020

   Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer)

  • Habilitacja Pana Dra Mikołaja Lewandowskiego

   10.06.2020

   W dniu 09.06.2020 Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki Fizyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mikołajowi Lewandowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

Nano Lett., 2017, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03669
B. Graczykowski, M. Sledzinska, M. Placidi, D. Saleta Reig, M. Kasprzak, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Elastic Properties of Few Nanometers Thick Polycrystalline MoS2 Membranes: A Nondestructive Study

The performance gain-oriented nanostructurization has opened a new pathway for tuning mechanical features of solid matter vital for application and maintained performance. Simultaneously, the mechanical evaluation has been pushed down to dimensions way below 1 μm. To date, the most standard technique to study the mechanical properties of suspended 2D materials is based on nanoindentation experiments. In this work, by means of micro-Brillouin light scattering we determine the mechanical properties, that is, Young modulus and residual stress, of polycrystalline few nanometers thick MoS2 membranes in a simple, contact-less, nondestructive manner. The results show huge elastic softening compared to bulk MoS2, which is correlated with the sample morphology and the residual stress.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.