• Aktualności

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 16 WYGRAŁA PANI MGR MONIKA SZUKOWSKA

   13.02.2020

   Celem projektu jest synteza nowej wielozadaniowej nanoplatformy opartej na chemii polimerów koordynacyjnych i jej zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej raka watrobokomórkowego Badania będą prowadzone w zespole składającym się z chemików, biologów, fizyków, toksykologów przy zastosowaniu nowoczesnych metod badawczych i unikatowej infrastruktury Centrum NanoBioMedycznego oraz przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu.

  • Wykład prof. dr. hab. Jana Barciszewskiego w Sali Lubrańskiego UAM

   30.12.2019

   Prof. zw. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski zaprasza na spotkanie z cyklu Wykładów Nestorów Nauki w Sali Lubrańskiego.

  • Prof. Stefan Jurga uhonorowany statuetką na 20-lecie UKSW

   19.12.2019

   W roku jubileuszowym dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 9 grudnia Prof. dr hab. Stefan Jurga został uhonorowany statuetką "W Kierunku Człowieka" w podziękowaniu za zasługi dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł statuetki nawiązuje do tytułu księgi pamiątkowej, którą społeczność Akademii Teologii Katolickiej wręczyła Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z okazji 25-lecia jego święceń biskupich.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

Nano Lett., 2017, DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03669
B. Graczykowski, M. Sledzinska, M. Placidi, D. Saleta Reig, M. Kasprzak, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Elastic Properties of Few Nanometers Thick Polycrystalline MoS2 Membranes: A Nondestructive Study

The performance gain-oriented nanostructurization has opened a new pathway for tuning mechanical features of solid matter vital for application and maintained performance. Simultaneously, the mechanical evaluation has been pushed down to dimensions way below 1 μm. To date, the most standard technique to study the mechanical properties of suspended 2D materials is based on nanoindentation experiments. In this work, by means of micro-Brillouin light scattering we determine the mechanical properties, that is, Young modulus and residual stress, of polycrystalline few nanometers thick MoS2 membranes in a simple, contact-less, nondestructive manner. The results show huge elastic softening compared to bulk MoS2, which is correlated with the sample morphology and the residual stress.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy
 • Seminaria

  • dr Nataliya Babayevska

   ZnO:Tb3+ hierarchical structures as potential drug carriers
   Sala Wykładowa - 27.02.2020 16:00

  • dr inż. Krzysztof Fic, Politechnika Poznańska

   Sala Wykładowa - 05.03.2020 16:00

  Seminaria

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.