• Aktualności

  • Habilitacja Pana Dra Radosława Mrówczyńskiego

   09.09.2020

   W dniu 23.07.2020 Rada Dyscypliny Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH podjęła uchwałę o nadaniu dr. Radosławowi Mrówczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna.

  • KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA W PROJEKCIE OPUS 14 WYGRAŁ MGR VALERII MYNDRUL

   29.07.2020

   Celem projektu pt. „Zaawansowane platformy hybrydowe MxOy/biopolimer do biosensorów enzymatycznych. Projektowanie, charakterystyka i zastosowanie” jest wytworzenie nowatorskiej gamy elektrochemicznych biosensorów na bazie innowacyjnych platform hybrydowych typu tlenek metalu przejściowego-biopolimer (MxOy-biopolimer)

  • Habilitacja Pana Dra Mikołaja Lewandowskiego

   10.06.2020

   W dniu 09.06.2020 Rada Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki Fizyczne na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu dr. Mikołajowi Lewandowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka.

  • Wszystkie Aktualności

Znaczące publikacje

Nature Communications 8, 2017, 415
B. Graczykowski, A. El Sachat, J. S. Reparaz, M. Sledzinska, M. R. Wagner, E. Chavez-Angel, Y. Wu, S. Volz, Y. Wu, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Thermal conductivity and air-mediated losses in periodic porous silicon membranes at high temperatures

Heat conduction in silicon can be effectively engineered by means of sub-micrometre porous thin free-standing membranes. Tunable thermal properties make these structures good candidates for integrated heat management units such as waste heat recovery, rectification or efficient heat dissipation. However, possible applications require detailed thermal characterisation at high temperatures which, up to now, has been an experimental challenge. In this work we use the contactless two-laser Raman thermometry to study heat dissipation in periodic porous membranes at high temperatures via lattice conduction and air-mediated losses. We find the reduction of the thermal conductivity and its temperature dependence closely correlated with the structure feature size. On the basis of two-phonon Raman spectra, we attribute this behaviour to diffuse (incoherent) phonon-boundary scattering. Furthermore, we investigate and quantify the heat dissipation via natural air-mediated cooling, which can be tuned by engineering the porosity.
Wszystkie Publikacje

Najnowszy film

XRAY DIFFRACTION

XRAY diffraction 23.11.2018

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.