Prof. dr hab. Stanisław Robaszkiewicz

Członek Rady Naukowej
Kierownik Zakładu Stanów Elektronowych Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Stopień naukowy: 
Doktor Habilitowany Nauk Fizycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1986
Profesor Nauk Fizycznych, 1991
+48 61 829 5250
saro@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Silnie skorelowane układy  elektronowe i bozonowe  
  • Przemiany fazowe i  zjawiska krytyczne (również w układach nieuporządkowanych)
  • Nadprzewodnictwo i nadciekłość
  • Kwantowy magnetyzm, uporządkowania ładunkowe i orbitalne, przejścia izolator-metal
  • Mieszana i niejednorodna walencyjność
  • Teoria silnych oddziaływań elektron-fonon (elektron-kwazibozon)
  • Separacje fazowe
  • Układy nieuporządkowane
  • Układy niskowymiarowe (o zredukowanej wymiarowości)
  • Ultrazimne gazy kwantowe, sieci optyczne bozonowe i fermionowe

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl