Prof. dr hab. Marek Szafrański

Członek Rady Naukowej
Kierownik Zakładu Kryształów Molekularnych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedstawiciel Samodzielnych Pracowników Nauki w Radzie Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 5094
masza@amu.edu.pl

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl