mgr Zygmunt Miłosz

Stopień naukowy: 
Magister Fizyki (specjalność: Nanotechnologia), Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6717
zygmunt.milosz@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska realizowana w ramach projektu: "Nanostruktury metali (Au,Fe,Co,Ni,stopy Heuslera) i tlenków metali przejściowych na epitaksjalnym grafenie: struktura i właściwości"
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne / Zakład Fizyki Makromolekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Właściwości elektronowe epitaksjalnego grafenu
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: STM, LEEM, LEED, XPS
Wybrane publikacje: 
  • M. Lewandowski, B. Scheibe, Th. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4 (111) films on Pt(111) and Ru(0001), Surface & Coatings Technology 271, 87-91 (2015)
  • M. Lewandowski, Z. Miłosz, N. Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Room temperature magnetism of fewnanometers- thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions, Thin Solid Films, 591, 285-288 (2015)

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.