mgr Weronika Malicka

Stopień naukowy: 
Magister chemii (specjalność: chemia materiałowa), Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tytuł pracy magisterskiej: „Zastosowaniemetody prawdopodobieństw mikromodyfikacji (MMP) w badaniu translokacji makrojonu przez nanopory”
weronika.malicka@amu.edu.pl
Tytuł pracy: praca doktorska realizowana w ramach projektu: „Kubosomy - nanocząsteczki ciekłokrystaliczne jako potencjalne systemy do bioobrazowania."
Promotor: dr Grzegorz Nowaczyk / prof. dr hab. Stefan Jurga
Zainteresowania naukowe: 
  • Dynamika molekularna polimerów
  • Metody statystyczne
  • Metody leczenia i rozpoznawania chorób degeneratywnych

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.