mgr Višnja Babačić

Stopień naukowy: 
Magister Chemii Fizycznej, Wydział Chemii Fizycznej, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
+48 61 829 6717
visbab@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska realizowana w ramach projektu “Wielofunkcyjne ultracienkie warstwy Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) i Fe(x)N(y) o unikatowych właściwościach elektronowych, katalitycznych i magnetycznych”
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne / Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Oddziaływanie gazów z powierzchniami ciał stałych
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: STM, LEED, XPS

Publikacje

Photoelectrochemically Active N‐Adsorbing Ultrathin TiO2 Layers for Water‐Splitting Applications Prepared by Pyrolysis of Oleic Acid on Iron Oxide Nanoparticle Surfaces under Nitrogen Environment

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.
A. Kertmen, Enzo Barbe, Mariusz Szkoda , Katarzyna Siuzdak , V. Babacic, Pau Torruella, I. Iatsunskyi, Michał Kotkowiak , Karol Rytel, Sonia Estrade, Francesca Peiro, S. Jurga, Yanguang Li, L. E. Coy

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babacic, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.