mgr Višnja Babačić

Stopień naukowy: 
Magister Chemii Fizycznej, Wydział Chemii Fizycznej, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
+48 61 829 6717
visbab@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska realizowana w ramach projektu “Wielofunkcyjne ultracienkie warstwy Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) i Fe(x)N(y) o unikatowych właściwościach elektronowych, katalitycznych i magnetycznych”
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne / Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Oddziaływanie gazów z powierzchniami ciał stałych
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: STM, LEED, XPS

Publikacje

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babacic, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.