mgr Višnja Babačić

Stopień naukowy: 
Magister Chemii Fizycznej, Wydział Chemii Fizycznej, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia
+48 61 829 6717
visbab@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska realizowana w ramach projektu “Wielofunkcyjne ultracienkie warstwy Fe(x)O(y), Fe(x)S(y) i Fe(x)N(y) o unikatowych właściwościach elektronowych, katalitycznych i magnetycznych”
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Stefan Jurga
Zakład: Centrum NanoBioMedyczne / Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Oddziaływanie gazów z powierzchniami ciał stałych
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: STM, LEED, XPS

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.