mgr Sylwia Wasilewska

Stopień naukowy: 
Magister Chemii Ogólnej, Wydział Chemii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 18 32
sylwia.wasilewska@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Synteza i badania fizykochemiczne nanokrystalicznych fluorków metali ziem alkalicznych i rzadkich, wykazujących zjawisko up-konwersji pod wpływem promieniowania z zakresu drugiego lub trzeciego okna biologicznego
Promotor: dr hab. Tomasz Grzyb
Zakład: Zakład Ziem Rzadkich Wydziału Chemii, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza nanocząstek domieszkowanych jonami lantanowców
  • Spektroskopowe i strukturalne badania właściwości nanocząstek
  • Zjawisko up-konwersji

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.