mgr Mieszko Kołodziej

Stopień naukowy: 
Magister, Kierunek: Geologia (specjalność: Geologia Stratygraficzno-Poszukiwawcza), Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mieszko.kolodziej@ifmpan.poznan.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska dotyczyć będzie materiałów magnetycznie twardymi bazujących na metalach przejściowych (z ograniczeniem zawartości pierwiastków ziem rzadkich) i charakteryzująch się znaczną anizotropią magnetyczną
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Idzikowski
Zakład: Zakład Stopów Magnetycznych, Instytut Fizyki Molekularnej, Polska Akademia Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Materiały magnetycznie twarde charakteryzujące się znaczną anizotropią magnetyczną
  • Mineralogia oraz minerały rzadkie występujące w meteorytach
  • Struktura, morfologia i geneza meteorytów żelaznych

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.