mgr Magdalena Paluch

Stopień naukowy: 
Magister Chemii (specjalność: analityka chemiczna), Wydział Nauk Ścisłych, Akademia Podlaska w Siedlcach
Studia podyplomowe w zakresie Analityki Chemicznej, Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bachelor of Science (Honours) in Applied Chemistry, Athlone Institute of Technology in Ireland
+48 61 852 85 03 wew. 187
mpaluch@ibch.poznan.pl
Tytuł pracy: Projektowanie wrażliwych na bodźce kopolimerów z wykorzystaniem metody polimeryzacji typu RAFT, opartych na monomerach zawierających termolabilne grupy ochronne z ugrupowaniem 2-pirydynylowym (2PyTPG) oraz N-izopropylacrylamid (NIPAM)
Promotor: dr hab. Marcin K. Chmielewski
Zakład: Zakład Chemii Biopolimerów, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu/ Centrum NanoBioMedyczne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wykorzystanie biopolimerów i nanomateriałów jako systemy dostarczania leków
  • Chemia stosowana ze szczególnym uwzględnieniem metod chromatograficznych

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.