mgr Katarzyna Dubas

Tytuł pracy: Analiza gradientu współczynnika załamania światła soczewki oka w zależności od rodzaju i wieku soczewki
Promotor: Prof. Ryszard Naskręcki / Prof. Barbara Pierścionek
Zakład: Pracownia Fizyki Widzenia i Neuronauki, Centrum NanoBioMedyczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.