mgr Jakub Zaręba

Stopień naukowy: 
Magister fizyki (specjalność: Nanotechnologia), Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
jakzar@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Dyspersja jednościennych nanorurek węglowych przy użyciu wybranych surfaktantów gemini z przeciwjonem aminokwasowym – badania metodami spektroskopii UV-vis, AFM i FTIR
Promotor: Prof. dr hab. Maciej Kozak
Zainteresowania naukowe: 
  • Nanostruktury węglowe
  • Systemy detekcji/nanosensory
  • Bioobrazowanie
  • Zaawansowane technologie

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.