mgr Jagoda Litowczenko

Stopień naukowy: 
Magister Biologii, Zakład Wirusologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6710
jagoda.litowczenko@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Projektowanie i wytwarzanie (nano)podłoży komórkowych dla wzrostu i różnicowania neuralnych komórek macierzystych (NSCs)
Promotor: Prof. Anna Goździcka-Józefiak / Prof. Stefan Jurga
Zakład: Zakład Wirusologii Molekularnej / Centrum NanoBioMedyczne

Zainteresowania naukowe: 
  • Hodowla i różnicowanie neuronalne ludzkich Neuralnych komórek macierzystych (NSCs), wytwarzanie rusztowań komórkowych na bazie kompozytów węglowo-polimerowych
  • Immunocytochemia (mikroskopia konfokalna)
  • Techniki wizualizacji komórek (SEM, AFM, mikroskopia konfokalna)
  • Synteza, charakterystyka  i biofunkcjonalizacja nanocząstek
  • Analiza cytotoksyczności nanocząstek
Wybrane publikacje: 
  • J. Litowczenko, B. M. Maciejewska, J. Wychowaniec. M. Kościński, S. Jurga, A. Warowicka „Groove-patterned surfaces induce morphological changes in cells of neuronal origin„ Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2019
  • A. Warowicka, B. M. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Koscinski , A. Baranowka-Korczyc , M. Jasiurkowska-Delaporte, K. K. Koziol, S. Jurga, MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells, Compos. Sci. Technol., 2016, 136, 29-38

Publikacje

Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Available, 2019, 103594

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.