Jesteś tutaj

mgr Jagoda Litowczenko

Stopień naukowy: 
Magister Biologii, Zakład Wirusologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6710
jagoda.litowczenko@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Projektowanie i wytwarzanie podłoży komórkowych dla neuralnych komórek macierzystych
Promotor: Prof. Anna Goździcka-Józefiak / Prof. Stefan Jurga
Zakład: Zakład Wirusologii Molekularnej / Centrum NanoBioMedyczne

Zainteresowania naukowe: 
  • Neuralne komórki macierzyste, wytwarzanie rusztowań komórkowych na bazie kompozytów węglowo-polimerowych
  • Synteza, charakterystyka  i biofunkcjonalizacja nanocząstek
  • Wirusologia
  • Analiza cytotoksyczności nanocząstek
  • Metody wizualizacji komórek (SEM, AFM, mikroskopia konfokalna)
Wybrane publikacje: 
  • A. Warowicka, B. M. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Koscinski , A. Baranowka-Korczyc , M. Jasiurkowska-Delaporte, K. K. Koziol, S. Jurga, MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells, Compos. Sci. Technol., 2016, 136, 29-38

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.