mgr inż. Natalia Michalak

Stopień naukowy: 
Magister Inżynierii Chemicznej i Procesowej (specjalność: Inżynieria Chemiczna), Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Polska
+48 61 829 6717
michalak@ifmpan.poznan.pl
Tytuł pracy: Wzrost i właściwości magnetyczne cienkich warstw tlenku żelaza Fe3O4(111) na Pt(111) i Ru(0001)
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Zakład: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Katalityczne, elektronowe i magnetyczne właściwości nanostruktur
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: LEED, XPS
  • Modelowe badania katalityczne
Wybrane publikacje: 
  • M. Lewandowski, B. Scheibe, Th. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001), Surface and Coating Technology, 2015, 271, 87-91
  • M. Lewandowski, Z. Miłosz, N.Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A.Maziewski, S.Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions, Thin Solid Films, 2015, 591, 285–288

Publikacje

On the Structure of Ultrathin FeO Films on Ag(111)

Nanomaterials, 2018, 8(10), 828
M. Lewandowski, T. Pabisiak, N. Michalak, Z. Miłosz, V. Babacic, Y. Wang, M. Hermanowicz, K. Palotás, S. Jurga, A. Kiejna

Structure of Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001): The role of epitaxial strain at the iron oxide/metal single crystal interface

Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, Springer, 2015, ISBN 978-94-017-9696-5, DOI: 10.1007/978-94-017-9697-2_32, 319-324
M. Lewandowski, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, T. Luciński, S. Jurga

Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions

Thin Solid Films, 2015, 591, 285-288
M. Lewandowski, Z. Miłosz, N. Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A. Maziewski, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001)

Surface and Coatings Technology 271 (2015), 87-91
M. Lewandowski, B. Scheibe, T. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.