mgr inż. Natalia Michalak

Stopień naukowy: 
Magister Inżynierii Chemicznej i Procesowej (specjalność: Inżynieria Chemiczna), Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Polska
+48 61 829 6717
michalak@ifmpan.poznan.pl
Tytuł pracy: Wzrost i właściwości magnetyczne cienkich warstw tlenku żelaza Fe3O4(111) na Pt(111) i Ru(0001)
Promotor: Dr Mikołaj Lewandowski / Prof. dr hab. Feliks Stobiecki
Zakład: Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wzrost i charakteryzacja fizyko-chemiczna w warunkach ultra-wysokiej próżni (UHV) ultracienkich (2D) warstw na monokrystalicznych podłożach metalicznych
  • Katalityczne, elektronowe i magnetyczne właściwości nanostruktur
  • Metody badawcze fizykochemii powierzchni: LEED, XPS
  • Modelowe badania katalityczne
Wybrane publikacje: 
  • M. Lewandowski, B. Scheibe, Th. Vasileiadis, N. Michalak, Z. Miłosz, R. Ranecki, S. Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Raman spectroscopy indications of the Verwey transition in epitaxial Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001), Surface and Coating Technology, 2015, 271, 87-91
  • M. Lewandowski, Z. Miłosz, N.Michalak, R. Ranecki, I. Sveklo, Z. Kurant, A.Maziewski, S.Mielcarek, T. Luciński, S. Jurga, Room temperature magnetism of few-nanometers-thick Fe3O4(111) films on Pt(111) and Ru(0001) studied in ambient conditions, Thin Solid Films, 2015, 591, 285–288

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.