mgr inż. Klaudia Wieczorek

Stopień naukowy: 
Magister Inżynier Biotechnologii (specjalizacja: Diagnostyka Genetyczna), Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
+48 61 852 85 03
kwieczorek@ibch.poznan.pl
Tytuł pracy: Biokoniugaty terapeutyczne w inhibicji replikacji wirusa grypy
Promotor: dr hab. Elżbieta Kierzek, Prof. IChB PAN
Zakład: Zakład Genomiki Strukturalnej RNA, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Zainteresowania naukowe: 
  • Wirus grypy typu A
  • Wykorzystanie oligonukleotydów antysensownych w inhibicji namnażania wirusa grypy
  • Nanocząsteczki: właściwości i zastosowanie w biotechnologii

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.