mgr inż. Błażej Anastaziak

Stopień naukowy: 
Magister inżynier, Kierunek: Fizyka Techniczna (specjalność: Nanotechnologie i materiały funkcjonalne) Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska
blazej.anastaziak@ifmpan.poznan.pl
Tytuł pracy: Praca doktorska dotyczy badań związanych z propagacją domen w układach cienkowarstwowych wykazujących prostopadłą anizotropię magnetyczną i oddziaływanie Dzyaloshinskii-Moriya
Promotor: prof. dr hab. Feliks Stobiecki / dr inż. Piotr Kuświk
Zakład: Zakład Cienkich Warstw, Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Zainteresowania naukowe: 
  • Anizotropia magnetyczna i oddziaływania wymienne w cienkowarstwowych układach typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk
  • Propagacja ścian domenowych oraz domen w układach cienkowarstwowych wykazujących prostopadłą anizotropię magnetyczną oraz odziaływanie Dzyaloshinskii-Moriya
Wybrane publikacje: 
  • P. Kuświk, B. Szymański, B. Anastaziak, M. Matczak, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki, Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy of Co layer in exchange-biased Au/Co/NiO/Au polycrystalline system, Journal of Applied Physics 119, 215307 (2016)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.