mgr inż. Artur Jędrzak

Stopień naukowy: 
Magister Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska
artur.jedrzak@gmail.com
Zainteresowania naukowe: 
  • Magnetyczne nanocząstki i aplikacja ich do celów medycznych
  • Materiały hybrydowe/kompozytowe
  • Biosensory, układy enzymatyczne i katalityczne

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.