mgr Ahmet Kertmen

Stopień naukowy: 
Magister Technologii Chemicznej, Uniwersytet Gdański, 2011
+ 48 61 829 6717
ahmet.kertmen@pg.gda.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza i charakteryzacja nanocząstek tlenku żelaza
  • Zastosowanie nanoczątek magnetycznych jako antybakteryjnych nośników leków
  • Samoporządkujące się nanoczątki oraz gromady
Wybrane publikacje: 
  • K. Tadyszak, A. Kertmen, E. Coy, R. Andruszkiewicz, S. Milewski, I. Kardava, B. Scheibe, S. Jurga, K. Chybczyńska, Spectroscopic and magnetic studies of highly dispersible superparamagnetic silica coated magnetite nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2017, 433, 254-261
  • A. Mikkelsen, J. Wojciechowski,  M. Rajňák, J. Kurimský, K. Khobaib, A. Kertmen, Z. Rozynek, Electric Field-Driven Assembly of Sulfonated Polystyrene Microspheres, Materials, 2017, 10(4), 329
  • A. Kertmen, J. Szczygelska-Tao, J. Chojnacki, J. Azo, Azoxythiacrown Ethers: Synthesis and Properties, Tetrahedron, 2013, 69 (49), 10662–10668

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl