mgr Adriana Żyła

Stopień naukowy: 
Magister Biofizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
Licencjat Biologii, Uniwersytet Opolski, 2014
Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Proteinowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, [Bioinformatyk, (Lipiec 2016 - kwiecień 2018)]
+48 721 085 797
adrzyl@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Badania strukturalne agregacji amyloidów beta w obecności ludzkiej albuminy i ludzkiej cystatyny C
Promotor: Prof. Maciej Kozak
Zakład: Wydział Fizyki, Zakład Fizyki Makromolekularnej

Zainteresowania naukowe: 
  • Biologia strukturalna
  • Biofizyka
  • Małokątowe rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego i neutronów
  • Bioinformatyka strukturalna
  • Biologia molekularna
Wybrane publikacje: 
  • P. Boccaletto, M. Magnus, C. Almeida, A. Żyła, Astha, R. Pluta, B. Bagiński, E. Jankowska, S. Dunin-Horkawicz, T.K. Wirecki, M.J. Boniecki, F. Stefaniak, J.M. Bujnicki, RNArchitecture: a database and a classification system of RNA families, with a focus on structural information, NAR 2017, gkx966, https://doi.org/10.1093/nar/gkx966 
  • P. Piątkowski, J. Jablonska, A. Żyła, D. Niedziałek, D. Matelska, E. Jankowska, T. Waleń,W. Dawson, J. Bujnicki, SupeRNAlign: a new tool for flexible superposition of homologous RNA structures and inference of accurate structure-based sequence alignments”, NAR-02758-Met-H- 2016.R1m, 2017, doi.: 10.1093/nar/gkx631 
  • A. Buczek, T. Kupka, M. A. Broda, A. Żyła, Predicting the structure and vibrational frequencies of ethylene using harmonic and anharmonic approaches at the Kohn–Sham complete basis set limit”, J Mol Model. 2016; 22: 42., doi: 10.1007/s00894-015-2902-z 
  • Miao Z, Adamiak RW, Antczak M, Boniecki MJ, Bujnicki JM, Chen SJ, Cheng CY, Cheng Y, Chou FC, Das R, Dokholyan NV, Ding F, Geniesse C, Jiang Y, Joshi A, Krokhotin A, Magnus M, Mailhot O, Major F, Mann TH, Piatkowski P, Pluta R, Popenda M, Sarzynska J, Sun L, Szachniuk M, Tian S, Wang J, Wang J, Watkins AM, Wiedemann J, Xiao Y, Xu X, Yesselman JD, Zhang D, Zhang Y, Zhang Z, Zhao C, Zhao P, Zhou Y, Zok T, Zyla A, Ren A, Batey RT, Golden BL, Huang L, Lilley DM, Liu Y, Patel DJ, Westhof E, RNA-Puzzles Round IV: 3D structure predictions of four ribozymes and two aptamers.”,. RNA Journal 2020, doi: 10.1261/rna.075341.120

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.