lic. Karolina Gębicka

Stopień naukowy: 
Temat pracy licencjackiej: Procesy relaksacyjne w kopolimerach trójblokowych: poli(tlenek etylenu)-poli(tlenek propylenu)-poli(tlenek etylenu)
Temat pracy magisterskiej: Lipidowe nanocząstki ciekłokrystaliczne modyfikowane lipidami chelatującymi Gd jako potencjalne środki kontrastujące w MRI
Dyscyplina naukowa: Biofizyka, Biofizyka molekularna
Opiekun pracy: dr inż. Dorota Flak
kargeb@st.amu.edu.pl
Promotor: prof. dr hab. Michał Banaszak
Zainteresowania naukowe: 
  • System dostarczania leków (DDS)
  • Synteza i fizykochemia nanomateriałów
  • Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
     
Wybrane publikacje: 
  • Lewandowski K., Gębicka K., Kotlarska A., Krzywicka A., Łasoń A., Banaszak M., Monte Carlo Study of Spherical and Cylindrical Micelles in Multiblock Copolymer Solutions, 2020, In: Wyrzykowski R., Deelman E., Dongarra J., Karczewski K. (eds) Parallel Processing and Applied Mathematics. PPAM 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 12044. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43222-5_2

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2022 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.