dr Roman Wydra

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1980
Zainteresowania naukowe: 
  • Synteza organiczna, metodologia i nowoczesne metody syntezy organicznej
  • Izolacja  oraz oznaczanie struktury produktów naturalnych z materiału roślinnego I zwierzęcego
  • Metody analityczne w chemii organicznej: spektroskopia (UV,IR, NMR i  MS) i chromatografii (GC, HPLC, kolumnowej cienkowarstwowej  i kołowej)
Patenty / wnioski patentowe: 
  • L. Strekowski, R. L. Wydra, S. E. Patterson, R. F. Schinazi, 4-[(Alkyl or Dialkyl) Amino] Quinolines and Their Method of Preparation
     United States Patent: 5,304,554; Apr. 19, 1994
Wybrane publikacje: 
  • L. Strekowski, S. Z. Lin, H. Lee, R. L. Wydra, A. S. Kiselyov, Chemistry of Anionically Activated Perfluoroalkyl Group in Heterocyclic Synthesis, Heterocyclic Communications 1997, 3, 109-113. 
  • M. A. Battiste, R. L. Wydra, L. Strekowski, An Efficient and Stereoselective Synthesis of 10-Hydroxy-4,8 Dimethyl-3(E),8(E)-decadienoic Acid, a Precursor to (3E,8E)-Suspensolide, Anastrephin, and Epianastrephin, Journal of Organic Chemistry 1996, 61, 6454-6455.
  • J. L. Mokrosz, B. Duszynska, S. Charakchieva-Minol, A. J. Bojarski, M. J. Mokrosz, R. L. Wydra,  L. Janda, L. Strekowski, Structure –Activity Relationship  Studies of CNS Agents. Part 29. N-Methylpiperazino Substituted Derivatives of Quinazoline, Phthalazine and Quinoline as Novel α­1, 5-HT1A and 5-HT2A Receptor Ligands, European Journal of Medicinal Chemistry 1996, 31, 973-980.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.