dr Paulina Pyżalska

Stopień naukowy: 
Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (optometria)
paupyz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Problemy wzrokowe w trudnościach szkolnych
  • Mechanizmy adaptacyjne układu wzrokowego

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl