dr Olena Ivashchenko

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Technicznych, 2002, National Academy of Light Industry of Ukraine, Kijów
+48 61 829 6712
oleiva@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 
 • Nanomateriały do zastosowań w biomedycynie, w tym:
  • Synteza nanocząstek i nanokompozytów
  • Charakterystyka fizyczna nanocząstek (morfologia, właściwości fizyko-chemiczne, optyczne)
  • Właściwości biologiczne
  • Mikrostruktura hydrokoloidów oraz ich wpływ na właściwości biomedyczne i optyczne nanomateriałów
  • Hydrożele i hydrokoloidy

Publikacje

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.