dr Olena Ivashchenko

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Technicznych, 2002, National Academy of Light Industry of Ukraine, Kijów
+48 61 829 6712
oleiva@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Otrzymywanie I określenie właściwości nanokompozytów w terapii celowanej
    • Nanokompozyty srebra i antybiotyków
    • Kompozyty srebro/hydroksyapatyt/antybiotyk
Wybrane publikacje: 
  • O. Ivashchenko, T. Tomila, N. Ulyanchich, I. Uvarova, T. Yarmola, Fourier-transform infrared spectroscopy of antibiotic loaded Ag-free and Ag-doped hydroxyapatites, Advanced Science, Engineering and Medicine 2014, 6(2), 193-202.
  • O. Ivashchenko, L. Protsenko, O. Budylina, N.Ulianchich, I.Uvarova, T. Yarmola, Influence of Silver Doping on Hydroxyapatite Properties, Advanced Science, Engineering and Medicine 2013, 5(3), 266-274.
  • O. Ivashchenko, V. Kolesnichenko, M. Holovkova, Deagglomeration of powders for medical application, Advanced Science Letters 2011, 4, 541-548.
  • O. Ivashchenko, A. Perekos, N. Ulianchych,  I. Uvarova, L. Protsenko, O. Budylina, M. Holovkova, T. Yarmola, Interaction of Ag-Free and Ag-Doped Hydroxyapatite with Ciprofloxacin Solutions, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 2011, 2, 98-108.
  • O. Ivashchenko, N. Boshytska, I. Uvarova, E. Prylutskyi, Interaction of carbon nanotubes containing iron catalists and iron-based powders with human blood plasma, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 2009, 40(4), 312-317.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl