dr Katarzyna Krysztofiak

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych w dziedzinie Biofizyki, Zakład Fizyki Medycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
Tytuł pracy: Badanie procesów dehydratacji w hydrożelowych i silikonowo-hydrożelowych soczewkach kontaktowych
Promotor: prof.dr hab. Andrzej Szyczewski
Zainteresowania naukowe: 
  • Inżynieria i charakterystyka materiałów polimerowych w zastosowaniach biomedycznych, w szczególności w okulistyce i optometrii
Wybrane publikacje: 
  • K. Krysztofiak, A. Szyczewski, Study of dehydration and water states in new and worn soft contact lens materials, Optica Applicata, 2014, 44, 2, 237-250
  • D. Rajchel, K. Krysztofiak, A. Szyczewski, Influence of sodium hyaluronate on dehydration and water distribution in soft contact lenses, Optica Applicata, 2016, XLVI, 3
  • K. Krysztofiak, K. Ciężar, M. Kościński, Raman imaging of layered soft contact lenses, Journal of Applied Biomaterials and Functional Materials, 2016, DOI:10.5301/jabfm.5000329

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.