dr Jagoda Litowczenko

Stopień naukowy: 
Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu
Magister Biologii, Zakład Wirusologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
+48 61 829 6710
jagoda.litowczenko@amu.edu.pl
Tytuł pracy: Projektowanie i wytwarzanie (nano)podłoży komórkowych dla wzrostu i różnicowania neuralnych komórek macierzystych (NSCs)
Promotor: Prof. Anna Goździcka-Józefiak / Prof. Stefan Jurga
Zakład: Zakład Wirusologii Molekularnej / Centrum NanoBioMedyczne

Zainteresowania naukowe: 
 • Hodowla i różnicowanie ludzkich neuralnych komórek macierzystych (NSCs), 
 • Wytwarzanie rusztowań komórkowych na bazie kompozytów węglowo-polimerowych jako rusztowania komórkowe (ang. scaffolds)
 • Hodowle komórek na trójwymiarowych rusztowaniach komórkowych
 • Immunocytochemia (mikroskopia konfokalna)
 • Techniki wizualizacji komórek (SEM, AFM, mikroskopia konfokalna)
 • Synteza, charakterystyka nanocząstek i warstw
 • Analiza cytotoksyczności nanocząstek
Wybrane publikacje: 
 • J. Litowczenko, B. M. Maciejewska, J. Wychowaniec. M. Kościński, S. Jurga, A. Warowicka, Groove-patterned surfaces induce morphological changes in cells of neuronal origin, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2019.
 • JK. Wychowaniec, J. Litowczenko, K. Tadyszak, Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes, doi: 10.1016/j.jmbbm.2019.103594 Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2020.
 • K. Tadyszak, J. Litowczenko, Ł. Majchrzycki, P. Jeżowski, K. Załęski, B. Scheibe, Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications, doi: 10.1016/j.matchemphys.2019.122033; Materials Chemistry and Physics 2020.
 • K. Tadyszak, J. Wychowaniec, J. LitowczenkoBiomedical Applications of Graphene-Based Structures, Nanomaterials, 2018.
 • A. Warowicka, B. M. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Koscinski , A. Baranowka-Korczyc , M. Jasiurkowska-Delaporte, K. K. Koziol, S. Jurga, MWCNT based matrices as a platform for adhesion and growth of cells, Compos. Sci. Technol., 2016, 136, 29-38.
 • D. Maziukiewicz, BM. Maciejewska, J. Litowczenko, M. Kościński, A. Warowicka, JK. Wychowaniec, S. Jurga, Designing biocompatible spin-coated multiwall carbon nanotubes-polymer composite coatings, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125199; Surface and Coatings Technology, 2020.
 • BM. Maciejewska, JK. Wychowaniec, M. Woźniak-Budych, Ł. Popenda, A. Warowicka, K. Golba, J. Litowczenko, Z. Fojud, B. Wereszczyńska, S. Jurga, UV cross-linked polyvinylpyrrolidone electrospun fibres as antibacterial surfaces, doi: 10.1080/14686996.2019.1667737; Science and Technology of Advanced Materials, 2019.

Publikacje

Sucrose based cellular glassy carbon for biological applications

Materials Chemistry and Physics, 2020, 239, 122033
K. Tadyszak, J. Litowczenko, Ł. Majchrzycki, P. Jeżowski, K. Załęski, B. Scheibe

Fabricating versatile cell supports from nano- and micro-sized graphene oxide flakes

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Available, 2019, 103594

When Art Meets Science

NanoBioMedical Centre at Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2019, DOI: 10.5281/zenodo.2533342, ISBN: 978-83-950131-1-9

Microstructures photo album

NanoBioMedical Centre, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, 2018, DOI: 10.5281/zenodo.2533061, ISBN: 978-83-950131-0-2.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.