dr Jacek Jenczyk

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011
+48 61 829 5247
jacek.jenczyk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Struktura oraz dynamika w układach polimerowych
  • Układy samoorganizujące
  • Spektroskopia dielektryczna
  • Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
     
Wybrane publikacje: 
  • J. Jenczyk, M. Dobies, M. Markocka-Rydzyk, A. Wypych, S. Jurga, The segmental and global dynamice in lamellar microphase-separated poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer studiem by 1H NMR and dielectric spectroscopy, European Polymer Journal 2013, 49, 3986-3997.
  • J. Jenczyk, M. Makrocka- Rydzyk, A. Wypych, S. Głowinkowski, S. Jurga, M. Radosz, The phase structure and molecular dynamics in poly(styrene-b-isoprene) diblock copolymer, Journal of Non-Crystalline Solids 2010, 356(11-17), 582-588.

Publikacje

Molecular dynamics of 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate ionic liquid studied by 1H and 19F nuclear magnetic resonances

Physical Chemistry Chemical Physics, 2017, 19, 15368-15376
M. Wencka, T. Apih, R.C. Koresec, J. Jenczyk, M. Jarek, K. Szutkowski, S. Jurga, J. Dolinsek

Molecular dynamics and the dissolution rate of nifedipine encapsulated in mesoporous silica

Microporous and Mesoporous Materials, 2017, 250, 186–194
A. Kiwilsza, B. Milanowski, K. Drużbicki, J. Jenczyk, M. Jarek, J. Mielcarek, J. Lulek, A. Pajzderska, J. Wąsicki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl