dr inż. Marta Woźniak-Budych

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska, 2015
+48 61 829 6717
marta.budych@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Chemia fizyczna
 • Techniki membranowe
 • Separacja małocząsteczkowych związków organicznych pochodzenia fermentacyjnego
Patenty / wnioski patentowe: 
 • K. Prochaska, K. Staszak, M.J. Woźniak, Sposób nanofiltracyjnego rozdziału kwasu fumarowego od glicerolu, PL 218455 B1
 • K. Prochaska, K. Staszak, M.J. Woźniak, Sposób zatężania kwasu fumarowego, PL 218459 B1
 • K. Prochaska, M.J. Woźniak, Sposób separacji i zatężania kwasu fumarowego techniką elektrodializy bipolarnej, PL 218682 A1
Wybrane publikacje: 
 • Staszak K., Woźniak M.J., Karaś Z.A., Staniewski J., Prochaska K., Application of nanofiltration in the process of the separation of model fermentation broths components, Polish Journal of Chemical Technology 2013, 15(4), 1-4
 • Staszak K., Woźniak M., Sottek M., Karaś Z., Prochaska K., Removal of fumaric acid from simulated and real fermentation broth, Journal of Chemical Technology & Biotechnology 2014, DOI: 10.1002/jctb.4311
 • Woźniak M.J., Prochaska K., Fumaric acid separation from fermentation broth using nanofiltration (NF) and bipolar electrodialysis (EDBM), Separation and Purification Technology 2014, 125, 179-186
 • Prochaska K., Staszak K., Woźniak-Budych M.J., Regel-Rosocka M., Adamczak M., Wiśniewski M., Staniewski J., Nanofiltration, bipolar electrodialysis and reactive extraction hybrid system for separation of fumaric acid from fermentation broth, Bioresource Technology 2014, 167, 219-225
 • Prochaska K., Woźniak-Budych M.J., Recovery of fumaric acid from fermentation broth using bipolar electrodialysis, Journal of Membrane Science 2014, 2014, 428-435

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl