dr inż. Karolina Adrjanowicz

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet Śląski, 2012
Zainteresowania naukowe: 
  • K. Kaminski, K. Adrjanowicz, Z. Wojnarowska, M. Paluch, E. Kaminska, A. Kasprzycka, Do intermolecular interactions control crystallization abilities of glass forming liquids? The Journal of Physical Chemistry B 2011, 115(40), 11537–11547
  • K. Adrjanowicz, K. Kaminski, Z. Wojnarowska, M. Dulski L. Hawelek, S. Pawlus, M. Paluch, Dielectric Relaxation and Crystallization Kinetics of Ibuprofen at Ambient and Elevated Pressure, The Journal of Physical Chemistry B 2010, 114(19), 6579–6593.
  • Z. Wojnarowska, K. Adrjanowicz, P. Wlodarczyk, E. Kaminska, K. Kaminski, K. Grzybowska, R. Wrzalik, M. Paluch, K. L. Ngai, Broadband dielectric relaxation study at ambient and elevated pressure of molecular dynamics of pharmaceutical: indomethacin,  The Journal of Physical Chemistry B 2009, 113(37), 12536–12545.
Wybrane publikacje: 
  • Adrjanowicz K., Kaminski K., Wojnarowska Z., Dulski M., Hawelek L., Pawlus S., Paluch M., 2010, Dielectric Relaxation and Crystallization Kinetics of Ibuprofen at Ambient and Elevated Pressure, J. Phys. Chem. B, 114 (19), pp 6579–6593
  • Wojnarowska Z., Adrjanowicz K., Wlodarczyk P., Kaminska E., Kaminski K., Grzybowska K., Wrzalik R., Paluch M., Ngai K. L., 2009, Broadband dielectric relaxation study at ambient and elevated pressure of molecular dynamics of pharmaceutical: indomethacin,  J. Phys. Chem. B, 113 (37), pp 12536–12545
  • Kaminski K., Adrjanowicz K., Wojnarowska Z., Paluch M., Kaminska E., Kasprzycka A., 2011, Do intermolecular interactions control crystallization abilities of glass forming liquids? J. Phys. Chem. B. 115 (40), pp 11537–11547

Publikacje

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.