dr Beata Powała

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, maj 2013
Zainteresowania naukowe: 
  • Chemia nieorganiczna i metaloorganiczna
  • Kataliza kompleksami metali
  • Synteza, reaktywność i aktywność katalityczna kompleksów rutenu
  • Wykorzystanie metatezy olefin w syntezie organicznej i metaloorganicznej
Wybrane publikacje: 
  • B. Powała, M. Kubicki, G. Spólnik, W. Danikiewicz, C. Pietraszuk, Efficient synthesis of ruthenium vinyl carbene complexes, Journal of Organometallic Chemistry 2014, 752, 109 – 114.
  • B. Powała, C. Pietraszuk, Regio- and Stereoselective Homodimerization of Monosubstituted Acetylenes in the Presence of the Second Generation Grubbs Catalyst, Catalysis Letters 2014, 144, 413 – 418.
  • C. Pietraszuk, S. Rogalski, B. Powała, M. Miętkiewski, M. Kubicki, G. Spólnik, W. Danikiewicz, K. Woźniak, A. Pazio, A. Kozłowska, A. Szadkowska, K. Grela, Ruthenium amidobenzylidene complexes – synthesis, structure and catalytic activity in olefin metathesis, Chemistry. A European Journal 2012, 18, 6465 – 6469.
  • B. Powała, H. Fischer, C. Pietraszuk, Si–C bond activation in the reaction of rst generation Grubbs’ catalyst with alkynylsilanes - formation of [Cl2{P(C6H11)3}2Ru(=CHCH=CHPh)] and disiloxanes, Dalton Transactions 2010, 39, 1923 – 1925.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.