dr Bartłomiej Graczykowski

bgraczykowski@gmail.com
Zainteresowania naukowe: 

Publikacje

Thermal conductivity and air-mediated losses in periodic porous silicon membranes at high temperatures

Nature Communications 8, 2017, 415
B. Graczykowski, A. El Sachat, J. S. Reparaz, M. Sledzinska, M. R. Wagner, E. Chavez-Angel, Y. Wu, S. Volz, Y. Wu, F. Alzina, C. M. Sotomayor Torres

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl