dr Barbara Peplińska

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Fizycznych, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
barp@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa
  • Spektroskopia rozpraszania elektronów
  • Spektroskopia NMR
  • Dynamika molekularna cieczy, ciał stałych i polimerów
  • Dynamika cieczy w układach ograniczajacych

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.