dr Anna Szeląg

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Chemicznych, Specjalność: Chemia Polimerów, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, 2011
Zainteresowania naukowe: 
  • Chemia metaloorganiczna na powierzchni półprzewodników do zastosowań fotowoltaicznych
  • Funkcjonalizacja powierzchni krzemu oraz ITO za pomocą związków krzemoorganicznych oraz HTM (Hole Transporter Material)
  • Chemia polimerów oraz związków ciekłokrystalicznych  na powierzchni płaskiego i porowatego krzemu (ATRP, ROP) ; reakcje hydrosililowania
  • Synteza nanostruktur otrzymywanych poprzez reakcję Piers-Rubinsztajn oraz ich charakterystyka (AFM, SEM, ATR-FTIR, DRIFT-FTIR, UV-VIS, SE, XPS, TEM)
  • Rozporządzenie REACH
Patenty / wnioski patentowe: 
Wybrane publikacje: 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2021 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.