dr Anna Przekoracka-Krawczyk

Stopień naukowy: 
Doktor nauk fizycznych, Specjalność: Biofizyka w zakresie nauk o widzeniu
+48 61 829 5012
ania_pk@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
 • Electrofizjologiczne aspekty widzenia obuocznego
 • Zaburzenia sensoryczno-motoryczne w zezach i niedowidzeniu
 • Neuronalne mechanizmy wergencyjnych ruchów oczu
 • Przezczaszkowa stymulacja TMS i tDCS
 • Optometria pediatryczna
 • Uczenie sie motoryczne
Wybrane publikacje: 
Projekty badawcze:
 • Kierownik projektu rektorskiego WSFIZ w Warszawie:”Zaburzenia układu wzrokowego w diagnozie dysleksji rozwojowej”, finansowanym przez WSFIZ w Warszawie, okres: od 2008-2009
 • Wykonawca w projekcie: „Predykcja ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie badań deficytów móżdżkowych – cz.1, pretest”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego H01F 007 29, kierownik: prof. dr hab. Piotr Jaśkowski, okres: od 2008 do 2010
 • Wykonawca w projekcie: "Uczenie motoryczne za pomocą symulacji ruchowej"; NCN, UMO-2012/05/B/HS6/03806, University of Finanse and Management in Warsaw, kierownik: Robert van der Lubbe.
Okres: od 2013 do 2016 r.
 • Projekt naukowy "Elektrofizjologiczne aspekty wergencyjnych ruchów oczu" finansowany przez Pracownie Fizyki Widzenia I Optometrii Wydziału Fizyki UAM. Okres: od 2013 r. do aktualnie
 • Projekt naukowy "Sumowanie I hamowanie korowe w tłumieniu międzyocznym i niedowidzeniu", finansowany przez Pracownie Fizyki Widzenia I Optometrii Wydziału Fizyki UAM. Okres: od 2013 r. do aktualnie

 

Publikacje

The engagement of cortical areas preceding exogenous vergence eye movements

PLOS ONE, doi.org/10.1371/journal.pone.0198405
M. Wojtczak-Kwaśniewska, A. Przekoracka-Krawczyk, R. Van der Lubbe

Unstable Binocular Fixation Affects Reaction Times But Not Implicit Motor Learning in Dyslexia

Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2017, 58, 6470-6480
A. Przekoracka-Krawczyk, A. Brenk-Krakowska, P. Nawrot, P. Rusiak, R. Naskręcki

The influence of motor imagery on the learning of a fine hand motor skill

Experimental Brain Research, 2017, 235, 1, 305–320
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, W. B. Verwey, R. van der Lubbe

How effector‑specific is the effect of sequence learning by motor execution and motor imagery?

Experimental Brain Research, 2017, 235, 12, 3757–3769
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

To What Extent Can Motor Imagery Replace Motor Execution While Learning a Fine Motor Skill?

Adv Cogn Psychol, 2016, 12(4): 179–192, doi: 10.5709/acp-0197-1
J. Sobierajewicz, S. Szarkiewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

Implicit motor learning is impaired in strabismic adults

Journal of Vision, 2015, 15(11):6, 1-20
A. Przekoracka-Krawczyk, P. Nawrot, T. Kopyciuk, R. Naskręcki

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2019 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.