Publikacje

To What Extent Can Motor Imagery Replace Motor Execution While Learning a Fine Motor Skill?

Adv Cogn Psychol, 2016, 12(4): 179–192, doi: 10.5709/acp-0197-1
J. Sobierajewicz, S. Szarkiewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

The influence of motor imagery on the learning of a fine hand motor skill

Experimental Brain Research, 2017, 235, 1, 305–320
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, W. B. Verwey, R. van der Lubbe

How effector‑specific is the effect of sequence learning by motor execution and motor imagery?

Experimental Brain Research, 2017, 235, 12, 3757–3769
J. Sobierajewicz, A. Przekoracka-Krawczyk, W. Jaśkowski, R. van der Lubbe

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl