dr Łucja Przysiecka

Stopień naukowy: 
Doktor Nauk Rolniczych, Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, 2012
+48 61 829 6712
lucprz@amu.edu.pl
Zainteresowania naukowe: 
  • Biofunkcjonalizacja nanoczastek
  • Analiza cytotoksyczności
  • Mechanizm internalizacji komórkowej kompleksów peptydy CPP-nanocząstki
  • Mapowanie cytogenetyczne i fizyczne genów
  • Analiza ekspresji genów i białek
Wybrane publikacje: 
  • M. Książkiewicz, K. Wyrwa, A. Szczepaniak, S. Rychel, K. Majcherkiewicz, Ł. Przysiecka, W. Karlowski, B. Wolko, B. Naganowska, Comparative genomics of Lupinus angustifolius gene-rich regions: BAC library exploration, genetic mapping and cytogenetics. BMC Genomics 2013, 14: 79.
  • B. Naganowska, K. Wyrwa, A. Szczepaniak, Ł. Przysiecka, M. Książkiewicz, B. Wolko, Cytogenetic mapping – a step towards an integrated genome map of Lupinus angustifolius. in: Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future (B. Naganowska. B. Wolko, P. Kachlicki, red.). Proc. 13th Int. Lupin Conf., 6-10 June 2011, Poznań, Poland. ISBN 978-83-61607-73-1.

Publikacje

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2017 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.

Developed by drupalninja.pl