WŁADZE REKTORSKIE UAM W CNBM

27.03.2017 09:37
W dniu 23.11.2016 r. (środa) wizytację gościnną CNBM złożyli członkowie nowych Władz Rektorskich UAM kadencji 2016-2020 w składzie:
  • prof. dr hab. Andrzej Lesicki - Rektor
  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska - Prorektor ds. studenckich
  • prof. dr hab. Beata Mikołajczyk - Prorektor ds. kształcenia
  • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki - Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
  • prof. dr hab. Marek Nawrocki - Prorektor ds. informatyzacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym
  • prof. dr hab. Tadeusz Wallas - Prorektor ds. kadry i finansów

Najnowszy film

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Nowoczesne środki kontrastujące w bioobrazowaniu

Wszystkie filmy

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2018 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Umultowska 85, PL61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.