Sesja naukowa poświęcona pamięci Pana Profesora Zdzisława Pająka

31.10.2019 09:24
Zapraszamy serdecznie na Sesję Naukową poświęconą pamięci Pana Profesora Zdzisława Pająka, która odbędzie się 7 listopada 2019 w sali wykładowej Centrum NanoBioMedycznego UAM w godzinach od 9:00 do 14:00

Program Sesji znajdziecie Państwo w poniższym pliku.
 

Prof. dr hab. Zdzisław Pająk, profesor zwyczajny Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wybitny uczony, fizyk o światowej sławie, jeden z pionierów spektroskopii rezonansów jądrowych. Osiągnął znakomite wyniki naukowe w dziedzinie badań materii skondensowanej. Jego osiągnięcia zdobyły uznanie fizyków w Polsce i na świecie.
Kierował Zakładem Radiospektroskopii, był dziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, długoletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, członkiem wielu Rad i Komitetów Naukowych.

Wykształcił kilka pokoleń fizyków poznańskich, w tym kilkudziesięciu doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.