Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 na terenie CNBM

12.03.2020 12:05
W trosce o wspólne bezpieczeństwo, w związku z zarządzeniem Rektora UAM nr 431/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UAM, postanawiam, od dnia 12 marca 2020 r. do czasu uchylenia, co następuje:
 
  • Odwołuję zebrania pracownicze odbywające się w czwartki o godz. 10.00.
  • Udostępniam i zalecam wejście/wyjście  do/z  budynku CNBM na poziomie „zero” od ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 przy pomocy karty magnetycznej.  Wejście/wyjście  będzie dostępne w godzinach od 7.30 do godz. 16.30. Rejestracja wejścia/wyjścia w systemie monitorowania czasu pracy odbywa się bez zmian przy wejściu od strony łącznika.  
  • W uzgodnieniu z Dyrektorem,  obowiązki świadczenia pracy mogą odbywać się  w trybie indywidualnych rozkładów czasu pracy, w szczególności  dla zapewnienia opieki nad dziećmi lub w tzw. trybie zdalnym w uzasadnionych przypadkach.
  • Badania naukowe pracowników, współpracowników i doktorantów  prowadzone są w CNBM zgodnie z wcześniejszymi planami badawczymi, przy uprzedniej akceptacji Dyrektora.
  • Pracownicy powracający z zagranicy zgłaszają telefonicznie/e-mailowo  swój powrót  i podejmują pracę zdalną do czasu uzyskania zgody  Dyrektora na wejście do gmachu CNBM.
Jednocześnie proszę uprzejmie o przestrzeganie zasad higieny, w szczególności zasad mycia rąk i  ich dezynfekcji, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, minimalizowania bezpośrednich kontaktów służbowych, a także unikanie większych spotkań w pokojach pracy cichej czy w pomieszczeniach socjalnych CNBM.
 
Pozdrawiam serdecznie
Dyrektor Centrum NanoBioMedycznego UAM
prof. dr hab. Stefan Jurga
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.