UWERTURA 2: "Heterostruktury van der Waalsa oraz nanokompozyty w oparciu o MXeny i heksagonalne warstwowe nanomateriały 2D"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
dr Błażej Scheibe
Budżet: 
89 920,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
31.12.2019
Numer umowy: 
UMO-2018/28/U/ST5/00448

Celem projektu jest przeprowadzenie badań podstawowych nad otrzymywaniem i charakteryzacją heterostruktur van der Waalsa oraz nanokompozytów w oparciu o węgliki metali przejściowych zwane MXenes (Ti3C2Tx) z syntetyzowanym organicznie grafitowym azotkiem węgla (g-C3N4). Praca badawcza zostanie wykonana na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie na Wydziale Chemii w grupie Dr. Michaela J. Bojdysa - laureata konkursu „Starting grant” przyznanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (ang. European Research Council)

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.