SoftComp NoE (Network of Excellence)

SoftComp NoE (Network of Excellence) - sieć skupiająca 34 jednostki naukowe z całej Europy, w tym CNBM, która powstała w wyniku realizacji projektu w ramach 6 Programu Ramowego UE.

Celem naukowym SoftComp jest uzyskanie szczegółowego zrozumienia fizycznych mechanizmów i właściwości złożonych, wieloskładnikowych komponentów materii miękkiej. Przy rosnącej złożoności materiałów kompozytowych liczba zmiennych staje się tak duża, że ​​narastające trudności związane z podejściem prób i błędów do odkrywania nowych właściwości staje się coraz trudniejsze. Natomiast podejście oparte na wiedzy umożliwia pełne wykorzystanie potencjału tych systemów do zmieniania, kontrolowania i stymulacji właściwości w szerokim zakresie.

Celem społeczno-ekonomicznym SoftComp jest zapewnienie podstawy dla inżynierii materiałów i ich przetwarzania. Ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości europejskiego przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Wszystkie przemysłowe zastosowania materiałów nanofazowych będą brane pod uwagę. SoftComp ma na celu opracowanie nowych materiałów opartych na wiedzy i udoskonalenie już istniejących obiektów o właściwościach dopasowanych do istotnych dziedzin reologicznych, strukturalnych, termodynamicznych, elastycznych i optycznych.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.