„Rozwój kształcenia w zakresie nanotechnologii na Politechnice Poznańskiej w oparciu o współpracę z Centrum NanoBioMedycznym UAM i Universita degli Studi di Trieste”

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
PO Kapitał Ludzki, Działanie 4.1, Poddziałania 4.1.1.
Budżet projektu: 2 753 100,00 zł
Termin realizacji: 1.04.2014-30.06.2015

W ramach projektu 9 doktorantów realizuje eksperymentalne prace doktorskie  w obszarze nanotechnologii w laboratoriach CNBM. Ponadto 7 młodych doktorów typu post-doc realizuje projekty badawcze w CNBM. Studia doktoranckie są prowadzone wspólnie przez 3 jednostki: Centrum NanoBioMedyczne UAM, Wydział Fizyki Technicznej i Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt jest realizowany w partnerstwie międzynarodowym z Uniwersytetem w trieści, The Graduate School in Nanotechnology
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.