Projekt MNiSW "Rozwój nowych dwuwymiarowych materiałów tlenkowych i hetero struktur"

Instytucja nadzorująca: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu: 
dr Igor Iatsunskyi
Budżet: 
6.000,00 €
Data rozpoczęcia: 
01.05.2017 r.
Czas trwania: 
24 miesiące

Projekt na wymianę osobową naukowców z Portugalią, polegający na współpracy międzynarodowej pomiędzy Centrum NanoBioMedycznym, a Uniwersytetem NOVA w Lizbonie (Wydział Nauki i Technologii). Ideą projektu jest wymiana naukowców z obu jednostek w celu uzyskania doświadczenia w technice ALD oraz CVD. Zaplanowane wizyty odbędą się w roku 2017 oraz 2018.

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.