PRELUDIUM 10 "Otrzymywanie cienkich warstw faz MAX Tin+1AlCn metodą fizycznego osadzania par z wykorzystaniem wiązki elektronowej"

Instytucja nadzorująca: 
Narodowe Centrum Nauki
Kierownik projektu: 
mgr Oleksandr Pshyk
Budżet: 
120 200,00 PLN
Data rozpoczęcia: 
31.08.2016
Czas trwania: 
36 miesięcy
Numer umowy: 
UMO-2015/19/N/ST5/01764

Celem projektu jest przeprowadzenie badań podstawowych nad otrzymywaniem cienkich warstw faz MAX (Tin+1AlCn) metodą fizycznego osadzania par z wykorzystaniem wiązki elektronowej (EB-PVD) oraz charakterystyka ich właściwości strukturalnych, fizycznych, mechanicznych i trybologicznych takich jak skład strukturalny, fazowy, pierwiastkowy i stechiometryczny. Dodatkowo, zostaną wykonane badania dotyczące wpływu wysokotemperaturowych procesów wygrzewania w środowisku gazów obojętnych i próżni na reorganizację strukturalną syntetyzowanych warstw. Zbadanie podstaw procesu otrzymywania oraz samoorganizacji układu Ti-Al-C w kierunku faz MAX oraz ich późniejszej restrukturyzacji dotyczy problematyki badań podstawowych, której opracowanie umożliwi lepsze zrozumienie procesów wytwarzania i modyfikacji faz MAX. 
 

Kontakt | Baza kontaktów | RSS | Login
© 2020 CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE UAM | ul. Wszechnicy Piastowskiej 3, PL 61614 Poznań, Poland | tel.+48 61 829 67 04.